Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Edukacija i savjetovanje


Konstantne promjene u savremenom svijetu zahtijevaju konstantno usavršavanje već postojećih vještina, te stjecanje novih vještina i znanja, što je i krucijalni preduslov za postizanje kako ličnog tako i profesionalnog uspjeha.

Agencija „Polis plus“ nudi usluge obrazovanja, savjetovanja i poduka osobama iz poslovnog i političkog svijeta, koji će stečena znanja i vještine moći primjenjivati u poslovnom, ali u privatnom ambijentu.

Kvalitetno pripremljeni programi edukacije i treninga pripremaju se prema konkretnim potrebama i u dogovoru s klijentom.

 

 ”Nitko na svijetu nije jači od čovjeka koji zna.”