Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Izrada plakata i slogana

Dizajn vizuelnih sredstava i izrada slogana

 

S izuzetnom predanošću stvaramo svaku riječ i svaku sliku. Ako nije jedinstvena i uvjerljiva, onda nije ni dovoljno dobra za nas. Filozofija kojom se vodimo kreirajući slogane je da svaka  riječ u sloganu odražava samu esenciju Vaše organizacije, da sa malo riječi kažete mnogo.

 

Polazna ideja u dizajniranju plakata i ostalih vizuelnih sredstava komunikacije nam je da povežemo dizajn, sliku i tekst u kompatibilnu cjelinu koja će ostaviti snažan utisak na Vaše komitente. Posebnu pažnju u dizajnu posvećujemo detaljima, jer mi vjerujemo da je uspjeh, a ne đavo u detaljima.

 

Usluge dizajna koje Vam nudimo:

  • Kreiranje slogana;
  • Izrada plakata, letaka, promotivnih materijala, korporacijskih dokumenata, brošura, e-mail obavijesti i promocija
  • Osmišljavanje i dizajniranje loga organizacije.