Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Kontakt

Adresa:

Rade Bitange 46

88000 Mostar

Tel:   036 835 621
Fax:  036 835 621

Mobil:

061 918 070

063 804 272

062 767 608