Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Praćenje konkurencije i reakcija javnosti


Polis plus omogućava vam kontinuirano praćenje konkurencije i reakcija javnosti.

Radimo praćenje konkurencije putem:

-          blogova

-          foruma

-          online izdanja profesionalnih medija

-          praćenje putem printanih i elektronskih medija

-          putem društvenih mreža

-          na ulici

 

Za donošenje važnih odluka potreban je sveobuhvatan pregled trendova i događanja. Polis plus nudi ranu identifikaciju prijetnji i tako reducira rizike. Omogućavamo vam praćenje konkurencije, tehnologije, političkih, kulturnih i društvenih zbivanja koja imaju značaj za vaše poslovanje.

Mi ćemo saznati za vas:

-          koje su prednosi konkurencije

-          koje su im slabosti i gdje su “najtanji”

-          kakve su im cijene i usluge

-          na koji način privlače klijente

-          kakav im je potencijal i reference

-          kako nadjačati konkurenciju

-          koje su vam prednosti u odnosu na konkurenciju

-          koje su im aktivnosti

-          koliki su im troškovi oglašavanja

-          praćenje medijske slike u javnosti vaše konkurencije

 

Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme!!!