Mi Vam povećavamo vrijednost - - - - - Polis nudi novu perspektivu komunikacije - - - - - Usavršite komunikacijske vještine - - - - - Želite li da birači glasaju za Vas? - - - - - Imajte pravu informaciju u pravo vrijeme - - - - - Da bi donijeli prave odluke!

Vođenje predizborne kampanje

Vođenje predizborne kampanje:

 

 Želite da birači glasaju za Vas???

 

Planirajte šta ćete reći, gdje ćete reći, kako ćete reći!

 

U politici i političkom životu, koji reagira pod utjecajem okruženja, odnosi s javnošću čine najbitniji segment. Uz pomoć odnosa s javnošću politički savjetnici, koji pored kandidata i političkih partija zauzimaju važno mjesto u pozicioniranju određenog političkog proizvoda na političkom tržištu, razvijaju i grade imidž političara. Odnosi s javnošću u izbornim kampanjama je  kompleksan proces koji obuhvata: istraživanje tržišta, kreiranje vlastitog političkog proizvoda i njegovo prilagođavanje političkom tržištu, praćenje konkurencije, te sistematski proces djelovanja na političku javnost putem komunikacijskih kanala, i to sve sa svrhom prihvatanja i podržavanja određenog političkog proizvoda u obliku političke ideje ili programa.

Odnosi s javnošću, ukoliko se provode na profesionalan način, mogu odigrati presudnu ulogu u izbornim kampanjama. Bez dobre političke poruke i tima koji će osmisliti strategiju i tok izborne kampanje nema ni pobjede na izborima.

 

Predizborna kampanje je bitka,  a bitke se dobivaju samo dobrom strategijom!